Zwarte sneeuw

WIN EEN AUTEURSCONTRACT

ZWARTE SNEEUW

Win een auteurscontract
Schrijf een thriller novelle

 

Het project ZWARTE SNEEUW heeft ook voor 2021 een thrillerwedstrijd. De vier beste novelles worden gepubliceerd in een 4-in-1 boek met de titel FATALE ONTMOETING.

Voorwaarden:
• Het verhaal bevat tussen de 20.000 - 25.000 woorden.
• Het verhaal is geschreven in de Nederlandse taal.
• Het verhaal heeft NIET de titel FATALE ONTMOETING, dit is de titel van het boek met daarin de vier novelles.
• Genre: thriller en suspense.
• Deelnemen is mogelijk vanaf 18 jaar en ouder.
• Je mag maximaal met twee verhalen meedoen.
• Inleveren zonder TABS of inspringen, in Word, lettertype perpetua13.
• De verhalen worden anoniem gejureerd
• Het verhaal is nog niet eerder gepubliceerd.
• De vier winnende auteurs gaan akkoord met redactie van het manuscript en werken hieraan mee.
• Je kunt vanaf 25 januari 2021 je verhaal insturen.
• Deadline voor het insturen van het verhaal: maandag 5 juli 2021, 09.00 uur.
• Uiterlijk in september 2021 maken wij de longlist met tien novelles bekend die kans maken op een auteurscontract.
• De tien longlist schrijvers worden uitgenodigd op het SchrijfEvent Boek10  in Theater Het Klooster in Woerden voor de uitslag van de vier winnende verhalen. De auteurscontracten worden deze middag ook ondertekend. Datum: zaterdag 9 oktober 2021 (houd deze dag vrij).
• De uiteindelijke lanceerdatum volgt later.
• Novelles kun je insturen naar: info@godijnpublishing.nl
• Indien er geen overeenkomst tot een auteurscontract tot stand komt, heeft GP het recht om het auteurscontract aan te bieden aan nummer 5 en eventueel verder.

Deelname:
• Deelname € 25,-
• Dit bedrag maak je tegelijk met je inzending over naar NL36RABO0132.7414.82 tnv Godijn Publishing ovv Zwarte Sneeuw 2021 + auteursnaam + titel verhaal
• De tien verhalen op de longlist ontvangen een juryrapport.
• De overige auteurs ontvangen een korte feedback met reden afwijzing.

De jury bestaat uit:
Elly Godijn: Uitgever | Auteur | Theaterscriptschrijver | Toneelrecensent | Redacteur
Ronald van Assen: Auteur | Ervaringsverhalen | Veelzijdig | Spreker
Danielle Henssen: Recensent | Blogger | Thrillers | Concertganger

Prijswinnaar:
• Vier auteurs winnen een auteurscontract bij Godijn Publishing.
• De vier winnaars winnen tevens een training auteursbranding van bestsellerauteur en manuscriptbeoordelaar Antoinette Kalkman.
• Behoor jij niet bij de vier winnaars? Dan maak je alsnog kans op een E-book auteurscontract bij H!P Publishing (het zusje van Godijn Publishing).

Het project ZWARTE SNEEUW is een samenwerking tussen:
Godijn Publishing, Antoinette Kalkman, Thrillers and More en Schrijfjuffers.

FATALE ONTMOETING

De titel FATALE ONTMOETING is een idee van Frans van der Eem.